Over Holos Consultancy

Olaf van der Tier, eigenaar

De selectie, implementatie en beheer van een nieuw informatiesysteem is geen sinecure. Dit geldt ook voor andere grote of kleinere verandertrajecten zoals modernisatie van uw ICT-afdeling of de informatievoorziening in uw organisatie of bedrijf. Hierbij is aandacht voor het grote geheel van enorm belang.

Holos wilt u graag adviseren en begeleiden bij het opstellen van uw IV-beleid, Interim Management als Informatiemanager en het uitvoeren van projecten (procesanalyse, selectietrajecten en implementaties). Business Consultant Olaf past zijn kennis en kunde graag toe in verschillende branches en sectoren. Hij heeft veel ervaring in de zorgsector.

Holos is Grieks voor ‘geheel’

De visie van Holos Consultancy is dat aandacht voor het geheel van de drie-eenheid Mens, Proces en ICT leidt tot de meest optimale inzet van Kennis en Technologie en de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor de Mens en Organisatie. De eigenaar, Olaf, noemt dat zijn ‘Holistische Visie op IV en ICT’. Hierbij staat duurzaamheid voorop.

Holos past bij de begeleiding van veranderingen en projecten, principes als Kaizen, Jidoka en onderdelen van methodes als Agile en Prince2 toe met aandacht voor de genoemde drie aandachtsgebieden. Hierbij is de betrokkenheid van de organisatie erg belangrijk.

ICT met een ‘Human Touch’.

Samenwerking is namelijk een kritische succesfactor voor Holos Consultancy. Uit samenwerking ontstaat een krachtig synergetisch effect dat leidt tot succesvolle veranderingstrajecten en acceptatie van de veranderingen door de mensen. 

KvK nummer: 75271761            BTW nummer: NL001705243B32  

Advisering Informatievoorziening (IV)

Holos adviseert en coached uw organisatie met veel plezier op gebieden als selectietrajecten, EPD-implementaties, het optimaliseren of organiseren van uw informatievoorziening en voor uw informatiemanagement.

Dit betreft onder andere het opstellen van business cases en projectplannen maar ook het opstellen van adviesrapporten en beschrijving van uw ICT-beleid en IV-strategie.

Olaf is een ervaren change- en projectmanager met een aanpak waarin principes als Kaizen en Jidoka worden toegepast om synergie en optimale resultaten te behalen en uw organisatie maximaal te betrekken bij projecten.

Innovatie en Procesoptimalisatie

Uw organisatie voorbereiden op de toekomst. Effectiever en efficiënter kunnen werken. Uw ICT en Informatievoorziening op orde, innoveren en kennis toepassen om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Een hele uitdaging voor elke organisatie en levert vele vragen op. Van belang is om te luisteren naar wat de vraag achter de vraag is.

Holos maakt hierbij gebruik van de aanwezige kennis en ervaring in uw organisatie en verrijkt deze met de kennis en ervaring van Olaf. Samen komen wij zo tot verbeteringen met aandacht voor de impact van de veranderingen op de Informatievoorziening (ICT, organisatie en architectuur), Processen (organisatie en borging) en de Mens (organisatie, gebruik en acceptatie).

Olaf past hierbij innovaties toe waar deze toegevoegde waarde hebben, nu en voor de toekomst. Denk hierbij aan begeleiding en advisering m.b.t. voorbereidingen op VIPP, gebruik van blockchain in de zorg, value based healthcare, integrale communicatieplatforms (videoconsulten), medical analytics, decision support en integraal resourcemanagement voor OK, Polikliniek en Kliniek.

Holos Consultancy kan voor u uw bedrijfsprocessen in kaart brengen en beschrijven, en middels een gedegen analyse eventuele hiaten en overbodige stappen vaststellen en procesoptimalisaties voorstellen en doorvoeren.

Project- en verandermanagement

Projecten ‘doen’ kost uw organisatie veel tijd en andere resources. Tevens heeft u wellicht geen ervaren project, programma- of verandermanager in uw organisatie. U wilt wel nieuwe technologie toepassen of een informatiesysteem selecteren en implementeren of een ander project gaan uitvoeren?

Holos kan uw organisatie onder andere begeleiden bij het implementeren van een EPD, ZIS of bijvoorbeeld een nieuw HR of ERP-systeem. Olaf heeft in verschillende Nederlandse en Belgische zorgorganisaties zowel artsen, secretariële ondersteuning als programmamanagers begeleidt en geadviseerd bij de invoering van ZIS en EPD. Olaf is gespecialiseerd in HiX maar heeft ook veel ervaring met Epic.

Ook bij het doorvoeren van het opzetten of modernisering van uw Informatievoorziening of ICT-afdeling is Olaf namens Holos uw partner voor een optimale organisatieontwikkeling en een beheerst veranderproces.

Samenwerking

Holos is overtuigd van de kracht van samenwerking. Niet alleen bij een opdracht in de relatie van opdrachtgever en -nemer maar ook als professionals onderling.

Daar waar projecten niet volledig door Holos zelf kunnen worden uitgevoerd werk ik graag samen met andere specialisten om diensten te verlenen of producten op te leveren. 

Daarom werkt Holos Consultancy ook samen met AdvisoryConsort en Zorgon. Olaf is naast eigenaar van Holos ook aandeelhouder en consultant binnen een nieuwe start-up: Zorgcontinuüm. Check voor meer informatie www.zorgcontinuum.nl