Opstellen adviesrapport HR voor Rivas Zorggroep

Olaf voert als associate van AdvisoryConsort (Olaf is Associate) inmiddels zijn tweede opdracht uit voor de Rivas Zorggroep (locatie Gorinchem).

Olaf stelde eerst in opdracht van de Manager P&O een adviesrapport op aangaande de mogelijke scenario’s voor optimalisatie of vervanging van de huidige HR-applicaties (incl. rationalisatie).

Hierna heeft hij het projectplan en business case opgesteld welke als aanvraag dient voor het daadwerkelijke vervangingstraject. Zijn rapportages worden gebruikt in het verdere besluitvormingstraject. De verwachting is dat in 2020 de keuze voor een nieuw informatiesysteem voor de afdeling HR wordt geïmplementeerd.