Innovatie en Procesoptimalisatie

Uw organisatie voorbereiden op de toekomst. Effectiever en efficiënter kunnen werken. Uw ICT en Informatievoorziening op orde, innoveren en kennis toepassen om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren. Een hele uitdaging voor elke organisatie en levert vele vragen op. Van belang is om te luisteren naar wat de vraag achter de vraag is.

Holos maakt hierbij gebruik van de aanwezige kennis en ervaring in uw organisatie en verrijkt deze met de kennis en ervaring van Olaf. Samen komen wij zo tot verbeteringen met aandacht voor de impact van de veranderingen op de Informatievoorziening (ICT, organisatie en architectuur), Processen (organisatie en borging) en de Mens (organisatie, gebruik en acceptatie).

Olaf past hierbij innovaties toe waar deze toegevoegde waarde hebben, nu en voor de toekomst. Denk hierbij aan begeleiding en advisering m.b.t. voorbereidingen op VIPP, gebruik van blockchain in de zorg, value based healthcare, integrale communicatieplatforms (videoconsulten), medical analytics, decision support en integraal resourcemanagement voor OK, Polikliniek en Kliniek.

Holos Consultancy kan voor u uw bedrijfsprocessen in kaart brengen en beschrijven, en middels een gedegen analyse eventuele hiaten en overbodige stappen vaststellen en procesoptimalisaties voorstellen en doorvoeren.